Slikarska ili vinska? Svakako vinska, ali slikarskih karakteristika. Latinski temperare znači pomiješati u proporcijama, i to tako da bi se tom mješavinom moglo uspješno slikati, odnosno da bi se mješavina mogla s užitkom piti. Ovaj vinski blend na neki je način zapravo ‘sudar’ Zapada i Istoka jer u njemu supostoje, razgovaraju, unisono pjevaju četiri sorte, dvije europske: cabernet sauvignon i merlot te dvije balkanske: vranac i plavac mali. Skeptici će reći: Nemoguća misija! Baš i ne ako je dirigent dorastao alkemiji u potrazi za pripremanjem eliksira mladosti. Cuvée, kupaža, blend ili, najviše hrvatski, mješavina uvijek su najveći izazov za enologa, vinara. Čak su i provjereno dobre kombinacije izazov, a kamoli kad se krene neutrtim stazama, gdje nema markacije, rečeno planinarskim rječnikom. Ovdje smo bili negdje na pola puta, Zapad dokazano funkcionira, ali Istok, plavac mali i vranac zajedno, pa još onda sa sređenim Zapadom. Velik izazov i hrabar pothvat u kojem se boje, na svu sreću, nisu razmazale na platnu, ali u kojem će se vinorelu s vremenom, sazrijevanjem, pokazati prava vrijednost ove Tempere koja će zasigurno potamnjeti uz starenjem razvijenu dubinu i zreo, raskošan retrookus vina koje se pamti. Nemojmo zaboraviti da je vino jedina boja koja se pije!

Pratite nas