Dodjela prava korištenja znaka kvalitete – Vinarija Iuris d.o.o. referentne oznake: KK.03.2.1.11.0072

Označavanjem proizvoda znakom kvalitete Hrvatska kvaliteta, želimo se dodatno pozicionirati kako na domaćem tako i na stranim tržištima. Cilj je postizanje veće konkurentnosti i prepoznatljivosti kvalitete vina Iuris.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je HRVATSKA-KVALITETA-2.png

 

Ostvarivanje prava korištenja znaka kvalitete Hrvatska kvaliteta – Croatian Quality

Ukupna vrijednost projekta kn 65.000,00
EU sufinanciranje projekta kn 65.000,00

www.strukturnifondovi.hr

Pratite nas